STUDENTS OF PHAN CHAU TRINH UNIVERSITY
  Quên mật khẩu Hỏi đáp
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Sinh viên truy cập bằng ID hoặc email đã đăng ký. Sau lần truy cập đầu tiên, Sinh viên phải thay mật khẩu để đảm bảo an toàn.
Hàng ngày, Sinh viên cần truy cập để xem các thông tin liên lạc giữa nhà trường và sinh viên.
Vì lý do an toàn, bảo mật thông tin, Sinh viên không cho người khác mượn tài khoản để truy cập.
Nếu cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ với trung tâm ICT của Đại học Phan Châu Trinh.
Đăng nhập hệ thống
ID hoặc Email:
Mật khẩu:
Thiết kế và lập trình bởi Đại học Phan Châu Trinh